Χαμηλά Τραπέζια

ORPHEUS/white coffee table

Συνθέσεις

FENG SHUI/wall system

Χαμηλά Τραπέζια

ORPHEUS/ash coffee table

Χαμηλά Τραπέζια

ORPHEUS/wenge coffee table

Συνθέσεις

PESARO/wall system

Χαμηλά Τραπέζια

PYLOS/2 coffee table

Χαμηλά Τραπέζια

PYLOS/1 side table

Χαμηλά Τραπέζια

AESOP coffee table

Χαμηλά Τραπέζια

PIEMONTE/coffee table

Χαμηλά Τραπέζια

TRENTINO coffee table

Χαμηλά Τραπέζια

RETHI side table

Χαμηλά Τραπέζια

BABYLON/gold coffee table